Hvad er NIS2?

FORFATTER

Direktivet om sikkerhed i netværk og informationssystemer (NIS2) er en EU-regulering, der sigter mod at forbedre cybersikkerheden i kritiske infrastruktursektorer såsom sundhedspleje, bankvæsen, energi og transport. OES og DSP’er, der opererer inden for EU, skal overholde direktivets sikkerheds- og rapporteringskrav, hvilket inkluderer implementering af cybersikkerhedskontroller og rapportering af betydelige hændelser til nationale myndigheder.

NIS2-direktivet etablerer også en samarbejdsmekanisme mellem EU-medlemsstaterne for at dele information og koordinere reaktioner på cybersikkerhedshændelser med det formål at forbedre modstandsdygtigheden af kritisk infrastruktur og sikre den fortsatte levering af essentielle tjenester i tilfælde af et cyberangreb.

For at sikre sikkerheden af deres netværk og informationssystemer skal operatører af essentielle tjenester (OES) og digitale tjenesteudbydere (DSP’er) implementere en række cybersikkerhedskontroller, herunder risikostyring, sikkerhedsforanstaltninger, hændelseshåndtering, forretningskontinuitetsstyring, overvågning, revision og personalesikkerhed. Disse kontroller har til formål at mindske risici, opdage og reagere på cybersikkerhedshændelser samt sikre, at personale med adgang til netværk og informationssystemer er pålidelige og har passende sikkerhedsgodkendelse.

Ved at implementere disse kontroller kan OES og DSP’er forbedre deres cybersikkerhedsstilling og sikre den fortsatte levering af essentielle tjenester i lyset af cybersikkerhedshændelser. Overordnet set er NIS2-cybersikkerhedsdirektivet et vigtigt skridt mod at forbedre cybersikkerheden i EU og beskytte kritiske infrastruktursektorer mod cybertrusler.

NIS2 – Krav til implementering

NIS2-cybersikkerhedsdirektivet kræver, at operatører af essentielle tjenester (OES) og digitale tjenesteudbydere (DSP’er) implementerer en række cybersikkerhedskontroller for at sikre sikkerheden af deres netværk og informationssystemer. Disse kontroller inkluderer:

  1. Risikostyring: Organisationer skal identificere og vurdere risiciene for deres netværk og informationssystemer og implementere foranstaltninger for at mindske disse risici.
  2. Sikkerhedsforanstaltninger: Organisationer skal implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre sikkerheden af deres netværk og informationssystemer. Disse foranstaltninger skal stå i forhold til de risici, der er identificeret under risikovurderingsprocessen.
  3. Hændelseshåndtering: Organisationer skal have en hændelseshåndteringsproces på plads, der inkluderer at opdage, rapportere og reagere på cybersikkerhedshændelser.
  4. Forretningskontinuitetsstyring: Organisationer skal have en forretningskontinuitetsplan på plads for at sikre den fortsatte levering af essentielle tjenester i tilfælde af en cybersikkerhedshændelse.
  5. Overvågning: Organisationer skal overvåge deres netværk og informationssystemer for at opdage cybersikkerhedshændelser og potentielle sårbarheder.
  6. Revision: Organisationer skal gennemføre regelmæssige revisioner af deres netværk og informationssystemer for at sikre, at de implementerede cybersikkerhedskontroller er effektive og opdaterede.
  7. Personalesikkerhed: Organisationer skal sikre, at personale med adgang til deres netværk og informationssystemer er pålidelige og har passende sikkerhedsgodkendelse.

Bliv NIS2-compliant

Sørg for NIS2-compliance med Cyber Partners’ omfattende konsulentydelser. Vores erfarne konsulenter kan hjælpe dig med at identificere nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, oprette en handlingsplan, implementere løsninger og træne medarbejdere til at identificere og rapportere sikkerhedstrusler. Kontakt os nu for mere information om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at blive NIS2 compliant.