NIS2 Rådgivning
Rådgivning om NIS2
NIS2 (Network and Information Systems Directive) er en EU-lovgivning, der har til formål at øge cybersikkerheden i Europa ved at regulere og beskytte kritiske informationsinfrastrukturer mod cyberangreb. Lovgivningen er relevant for organisationer, der leverer tjenester inden for energi, transport, sundhed, finansiering og andre samfundskritiske områder.

Det er vigtigt at være på forkant med NIS2, da det kræver, at organisationer opfylder visse sikkerhedsstandarder og rapporterer sikkerhedshændelser til myndighederne. Deadline for at opfylde NIS2-kravene er sensommeren 2024. Hvis din virksomhed ikke opfylder kravene inden fristen, kan det resultere i bøder og andre sanktioner.

Det er afgørende for din virksomheds drift og omdømme at blive NIS2-compliant. Ved at implementere de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og træne dine medarbejdere i at identificere og rapportere sikkerhedstrusler, kan du beskytte din virksomhed mod cybertrusler og opretholde driftskontinuitet.

Cyber Partners tilbyder omfattende rådgivning og hjælp til at opnå NIS2-compliance. Vores erfarne konsulenter kan hjælpe dig med at identificere de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, udarbejde en handlingsplan og implementere løsninger til at opfylde NIS2-kravene. Vi kan også træne dine medarbejdere i at identificere og rapportere sikkerhedstrusler og opbygge en effektiv incidentresponsplan. Kontakt os for mere information om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at blive NIS2-compliant.